Hikayemiz

Hikayemiz

Kızılay Sosyal Danışmanlık, Kızılay’ın insani yardım faaliyetleri için düzenli kaynak sağlamak ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla 2020 yılında kuruldu.

1868’den beri Türkiye’de ve dünyada yürüttüğü çalışmalarıyla, bir insani yardım çınarı olan Türk Kızılay’ın insan odaklı yaklaşımı ile geliştirilen bilgi ve deneyimlerini daha iyiliksever bir dünya için nasıl yaygınlaştırabiliriz sorusuyla başlıyor hikayemiz...

Sıkı sıkıya bağlı olduğumuz Kızılaycılık ilke ve değerleri doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz sektördeki yerel, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ve geniş saha operasyonları ile uygulamalı olarak gelişiyor; teorik bilgi ve pratik saha uygulamaları ile harmanladığımız deneyimlerimizi sektördeki projelere de dahil etmeyi ve aynı zamanda elde ettiğimiz gelirlerle Kızılay’ın insani faaliyetlerine ekonomik katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Kızılay Sosyal Danışmanlık

Kızılay Sosyal Danışmanlık’ın bağlı olduğu Türkiye Kızılay Derneği, nerede olursa olsun insan acısını önlemeyi ve hafifletmeyi, yaşamı ve sağlığı korumayı, insana saygıyı sağlamayı, tüm halklar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, iş birliğini ve kalıcı barışı teşvik etmeyi amaçlar.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin İnsanlık, Ayrım Gözetmemek, Tarafsızlık, Bağımsızlık, Gönüllü Hizmet, Birlik ve Evrensellik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen Kızılay çalışmalarının yurtiçi ve yurtdışındaki etkisini güçlendirmek, oluşan bilgi birikimini aktarmak ve Kızılay faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla, Ağustos 2020’de Kızılay Sosyal Danışmanlık’ı hayata geçirdik.

Danışmanlık projelerinde nihai yararlanıcılar olan zarar görebilir grupların ihtiyaçlarının anlaşılması ve doğru müdahalelerin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Kızılay Sosyal Danışmanlık, sektörde yer alan bu boşluğun doldurulması ve insan odaklı, çok paydaşlı ve sektörlü projelerin hayata geçirilebilmesi amacı ile kurulmuştur. Kızılay’ın uzmanlık sahibi olduğu insani yardım ve toplum temelli kalkınma konularında verdiğimiz danışmanlık hizmetleri ile Türkiye’de ve dünyada örnek bir yapı sunmaktayız.

Uluslararası iş birliği ve kalıcı barışı teşvik

Kamu kurum ve kuruluşlarından uluslararası organizasyonlara, sivil toplum örgütlerinden özel sektöre kadar pek çok farklı yapı ile işbirliklerimizde her seviyede edindiğimiz deneyimlerimiz ile uzun vadede insan odaklı filantropinin yaygınlaştırılması için uluslararası arenada çalışmalar sürdüreceğiz.