Yaklaşımımız

Yaklaşımımız

Kızılay Sosyal Danışmanlık olarak Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin 7 temel prensibi olan İnsanlık, Ayrım Gözetmemek, Tarafsızlık, Bağımsızlık, Gönüllü Hizmet, Birlik ve Evrensellik ilkelerini benimsiyoruz.

Bu prensiplere bağlı kalarak, bizler; “insanı” çabalarımızın merkezinde tutuyoruz,
“sürdürülebilirliğin” öneminin bilincinde hareket ediyoruz,
“kaliteli”, “güvenilir” hizmet anlayışını benimsiyoruz,
“bütünsel” ancak “spesifik” ve “yerelin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde” çalışıyoruz,
Ulusal ve uluslararası farklı sektörel uzmanlıkları bir araya getiriyoruz.