Danışmanlık

Danışmanlık

Pek çok ulusal ve uluslararası aktör ile tasarım süreçlerinden izleme değerlendirme süreçlerine kadarki tüm aşamalarını gerçekleştirdiğimiz projelerimiz aracılığıyla edindiğimiz deneyimlerimizi, uzman kadromuz ve iş birliği ağlarımız ile gerek Türkiye’de gerekse uluslararası alanda paylaşıyoruz.

Program / Proje Tasarımı

Özellikle zarar görebilir gruplara yönelik çok sektörlü proje/program geliştirme ihtiyaçları doğrultusunda kurumlara destek sunarak proje/programların ‘Uluslararası İnsani Yardım Program ve Proje Yönetim’ döngüsüne uygun olarak geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.  

Proje Yönetimi / Uygulama
Zarar görebilir gruplara yönelik geliştirilen proje ve programların yönetilmesi ve uygulanmasında kurumların ihtiyacı olan her aşamada talebe bağlı olarak uygulama ortağı veya danışman olarak destek sağlıyoruz.
İzleme & Değerlendirme Çalışmaları

Yürütülmekte olan veya başlanması planlanan projeler için izleme değerlendirme mekanizmasının kurulması ve uygulanması konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca projeler kapsamındaki dış (external) izleme değerlendirme hizmetlerini sağlıyoruz.

Sektörel Araştırma ve Raporlama

Uzmanlık alanlarımızda talep edilen sektörel özel araştırmaların tasarlanmasından raporlanmasına kadar bütün aşamalarında sektör uzmanları, saha uzmanları ve uzman akademisyenlerle birlikte hizmetler sağlıyoruz.

Kurumsal Kapasite Geliştirme Destekleri

İnsani yardım ve afet alanında geliştirdiğimiz eğitimlerimiz ile kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi için çalışıyoruz.

Kurumsal Filantropi Danışmanlığı

Özel sektörde filantropi faaliyetleri oluşturmak veya var olan faaliyetlerinin kalitesini arttırmak isteyen kurumlara danışmanlık sunuyor, bağışçılık özelinde gerek vergilendirme gerekse diğer strateji alanlarıyla ilgili hizmet sunuyoruz.

Etki Yatırımı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı

Özel sektörde sosyal sorumluluk bilincinde olan, uygulanabilir ve yenilikçi olarak kendisini geliştirmek isteyen kurumlara etki yatırımı ve kurumsal sosyal sorumluluk danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Bağış Toplama Stratejisi Danışmanlığı

Sivil toplum örgütlerinin ve vakıfların daha etkili ve etkin bağış toplama ve yönetme talepleri doğrultusunda danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Kızılay’ın yıllardır gelen deneyimi sayesinde de uzman destekleri sağlıyoruz.