Toplum Temelli Kalkınma segmentimiz ile, gerek bölgesel gerek ulusal kalkınmanın ancak yenilikçi yaklaşımlarla farklı iş birlikleri ve toplumu temel alan bir anlayışla gerçekleşebileceğinin bilinciyle, farklı lokasyonlarda sosyoekonomik kalkınma projeleri geliştiriyor ve uyguluyoruz.  

Sürdürülebilir Toplumsal Kalkınma Projesi Tasarımı, Yönetimi ve Uygulaması

Kurumlara, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek amacı ile yerel ve bölgesel kalkınma (şenlendirme) projeleri geliştiriyor; kaynak mobilizasyonu, projelerin yönetilmesi ve uygulanması hizmetlerimiz ile sosyal etkisi yüksek çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Zarar Görebilir Gruplar için Girişimcilik ve İstihdam Proje Hizmetleri

Zarar görebilir gruptaki kişilerin sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişimlerini sağlayabilmek amacı ile Kızılay ile birlikte girişimcilik ve istihdam fırsatlarını destekleyen projeler üretiyoruz. Tamamen sosyal girişimler olarak kurulan yapılarla, zarar görebilir gruptan kişilerin eğitim imkanlarının sürdürülebilirliğini ve gelişimlerini destekliyoruz.